12. מוראל מורפלסטר 608 כפריימר צמנטי על גבי פאנל מבודד מתאים לבניה

מערכת מספר 12

מוראל מורפלסטר 608 כפריימר צמנטי על גבי פאנל מבודד מתאים לבניה