רובה אפוקסית

דו רכיבית על בסיס מים, מניפת גוונים למתכננים מפקחים ומבצעים (20 גוונים שונים)