כנס מהנדסים - אווניו 11/2009

 • PB240022.JPG
  big image
  PB240022.JPG
 • PB230011.JPG
  big image
  PB230011.JPG
 • PB230006.JPG
  big image
  PB230006.JPG
 • PB230001.JPG
  big image
  PB230001.JPG
 • PB230012.JPG
  big image
  PB230012.JPG
 • PB230010.JPG
  big image
  PB230010.JPG
 • PB240031.JPG
  big image
  PB240031.JPG
 • PB230009.JPG
  big image
  PB230009.JPG
 • PB240035.JPG
  big image
  PB240035.JPG
 • PB230002.JPG
  big image
  PB230002.JPG
 • PB240036.JPG
  big image
  PB240036.JPG
 • PB240032.JPG
  big image
  PB240032.JPG
 • PB230003.JPG
  big image
  PB230003.JPG

 

כנס מהנדסים - בית ונוי אווניו - ק.שדה תעופה  11/2009