איזו iso 9001-2008

 

 

תקן : איזו 9001-2008

איזו חברת מוראל - היתר מס: 59352

 

 

ייצור, ייבוא, ייצור ושיווק חומרי בנייה. 

לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 9001:2008