תו תקן 1920 חלק 1 טיח צמנטי בסביבה רגילה

2018

 

תקן לטיח צמטי שכבת  הרבצה ויישור

מוראל - מורפלאסטאר 402   היתר מספר : 59795

 

 

מלט צמנטי מוכן מראש לשיכבת הרבצה ושיכבת יישור.

 

ייעוד המלט: מלט לטיח חוץ בסביבה רגילה.

 

כינוי מסחרי: מורפסטלר 402

  

 

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1