תקן 1920 חלק 1 טיח צמנטי לסביבה ימית

2018

 

תקן לטיח צמנטי שכבת הרבצה ויישור בסביבה ימית

מוראל - מורפלאסטר 402  היתר מספר : 59794

 

 

מלט צמנטי מוכן מראש לשיכבת הרבצה ושיכבת יישור.

 

ייעוד המלט: מלט לטיח חוץ בסביבה הים.

 

כינוי מסחרי: מורפסטלר 402

  

 

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1