תו תקן 1920 חלק 1 טיח צמנטי כתשתית לחיפויים קשיחים

2018

 

תקן לטיח צמנטי שכבת הרבצה ויישור 

מוראל - מורפלאסטר 402  היתר מספר : 59796

 

מלט צמנטי מוכן מראש לשיכבת הרבצה ושיכבת יישור.

ייעוד המלט: מלט לטיח חוץ כתשתית לחיפויים קשיחים.

כינוי מסחרי: מורפסטלר 402

 

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1